O nás

Balírna fair trade a bio surovin

Jsme dovozcem, distributorem, internetovým obchodem i balírnou fairtradových bio potravin. Od října 2017 balíme pod vlastní značkou Fairobchod kakaové produkty a třtinový a kokosový cukr. V roce 2019 jsme nabídku rozšířili také o čerstvě praženou kávu a sypané čaje a nečaje. Pro obchodníky máme připravenou velkoobchodní nabídku včetně možnosti privátní značky.

 

Exkluzivní sortiment

Zboží značky Fairobchod je na českém trhu unikátní. Kromě Kakaolé 42% kvalitní kakao ani třtinový či kokosový cukr s certifikacemi Fairtrade a Bio nenajdete. Pro nás jsou naopak loga označující zodpovědnost vůči lidem i životnímu prostředí základem a samozřejmostí. Naše zboží navíc balíme ručně do obalů v češtině bez dalších jazykových mutací. Máme tak prostor sdělit vám o nich vše podstatné.

 

Sociální firma

Již v zakládací listině firmy jsme se zavázali k odpovědnému podnikání a spotřebě. Chceme podpořit pěstitele surovin při produkci, ale také na konec výroby přivést ty, kteří mají ztížený přístup na trh práce. Od září roku 2019 proto zaměstnáváme pracovníky s duševním onemocněním na tzv. chráněných pracovních místech. Začínali jsme jen s jedním kolegou a když jsme si byli jisti, že je toto místo dlouhodobě udržitelné a přínosné pro obě strany, rozšířili jsme tým našeho sociálního podniku až na 7 lidí. Když už si chceme koupit výrobek z exotické země, ať je obchodován v souladu s principy lidskosti a důstojnosti.

 

Odpovědnost vůči zákazníkům

Značkou Fairobchod zaručujeme vysokou kvalitu zboží a svým skromným dílem přispíváme ke zlepšení pracovních a životních podmínek v rozvojových zemích. Zároveň garantujeme i férový přístup k zákazníkům. Za naše konání zodpovídáme a neseme plnou odpovědnost. Snažíme se zákazníky nemást neaktuálními fotografiemi, neodpovídajícími informacemi o složení produktů ani roky starými popisy o původu zboží. Přímo na webu zveřejňujeme hodnocení našeho obchodu od zákazníků a nabízíme zde možnost i Vaší zpětné vazby. Podobně je možné seznámit se s naším hodnocením na srovnávačích zboží Heureka.cz či Zboží.cz.

 

Smysl Fairobchodu

Smyslem i cílem tohoto podniku je posunout myšlenku Fair Trade o krůček dál ke zpracování surovin až v místě prodeje, a to v sociální firmě, která tak podpoří znevýhodněné pracovníky nejen na začátku produkce daleko za mořem, ale i ty místní, kteří pro vás připravují finální balení výrobku. Budeme-li moci suroviny zpracovávat v Čechách ve větším množství, bude jejich cena výrazně nižší než současná nabídka fairtradového zboží dováženého ze západních zemí EU. A to jistě oceníme všichni, zákazníci i obchodníci.

Veškeré služby jsou poskytovány v souladu s principy a sadou rozpoznávacích znaků sociálních podniků v následujícím znění:  

  • společensky prospěšný cíl - podnik má společensky prospěšný cíl spočívající v zaměstnávání a sociálním začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, který je formulován v zakládacích dokumentech
  • sociální prospěch - podíl osob ze znevýhodněných skupin tvoří více než 30 % zaměstnanců, podnik poskytuje integrační podporu zaměstnancům ze skupin znevýhodněných osob, zaměstnanci a/nebo členové jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů; zaměstnanci a/nebo členové jsou zapojení do rozhodování o směřování podniku
  • ekonomický prospěch - alespoň 51 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů, manažerské řízení podniku je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi, tržby z prodeje výrobků a/nebo služeb a/nebo zboží tvoří alespoň 30 % z celkových výnosů podniku 
  • environmentální prospěch - podnik má formulované zásady environmentálně šetrného podnikání, výroby, spotřeby a provozu podnikatelské činnosti podle principů cirkulární ekonomiky a zároveň tyto zásady naplňuje v praxi
  • místní prospěch - podnik se ve své činnosti orientuje na lokální potřeby, podnik přednostně využívá místní zdroje: a) zaměstnává místní obyvatele, b) nakupuje od místních dodavatelů, podnik komunikuje a spolupracuje s místními aktéry

 

Kdo za Fairobchodem stojí

Internetový obchod a tento web dnes provozuje Fair Trade Centrum s.r.o., ale dává zde prostor také firmě Fairobchod s.r.o. Jednatelem obou a zakladatelem Fairobchodu je Aleš Masner. Obchod Fairobchod.cz provozoval již v letech 2010-2012 a díky propojení všech dovozců Fair Trade zboží do ČR disponoval vůbec nejširší nabídkou zboží na trhu. Následně pracoval pro některé z těchto dovozců a web jejich zboží zprostředkovával.

V roce 2017 ale spatřila světlo světa vlastní balírna a nová podoba webu. Jen tak je možné nabízenému zboží plně důvěřovat a osobně za něj ručit. Jsem totiž přesvědčen, že důvěra je důležitá a nelze si s ní zahrávat. Česká balírna je navíc cestou, jak snížit cenu fairtradového zboží, a také rozšířit nabídku férového zboží včetně výroby na míru.

Přijměte proto, prosím, mé pozvání na Fairobchod.cz a přeji hodně radosti z jeho Fair Trade a Bio potravin. Budu také moc rád za doporučení, protože vše nyní záleží na vás, zákaznících.

S přáním pěkného dne Aleš Masner

 

Certifikát Biokontu Fair Trade Centrum

Fair Trade Centrum s.r.o. je certifikované organizací 
Biokont CZ - CZ-BIO-003.

Certifikát Biokontu

Fairobchod s.r.o. je certifikován organizací 
Biokont CZ - CZ-BIO-003.

Osvědčení Eko-komu Fair Trade Centrum

Fair Trade Centrum s.r.o. za produkci svých obalů 
řádně platí Eko-komu.

Osvědčení Eko-komu Fairobchod

Fairobchod s.r.o. za produkci svých obalů 
řádně platí Eko-komu.

Zpět do obchodu